Carl Jung și psihologia analitică

 

 

Carl Jung
- Biografie
-
Cronologie
-
Bibliografie
-
Dicționar
-
Citate
-
Jung și Freud

Teme jungiene
- Inconștient colectiv
-
Interpretarea viselor
-
Arhetipuri
-
Alchimie
-
Mandala
-
I Ching
-
Sincronicitate
-
Religie

Psihoterapia
- Metoda lui Jung
-
Formarea

Cursuri online
- Jung și visele
-
Analiza viselor...

- Librărie
-
Newsletter
-
Despre noi/Contact
-
Links

 

Analiza viselor de Carl Jung

Bun venit!

Acest site este dedicat vieții și operei lui Carl Jung, conceptelor sale de bază, teoriilor, ideilor și metodelor de explorare a psihicului inconștient.

Carl JungMultă vreme identificat cu mișcarea psihanalitică a lui Sigmund Freud pe care a susținut-o ani buni, Carl Jung își crează ulterior propria școală și disciplină numită psihologie analitică. Această direcție deviază de la principiile psihanalizei freudiene pentru a aduce noi abordări în cîmpul studiului psihicului abisal.

Interpretarea viselor, procesul de individuație _________
Una din diferențele notabile dintre direcția freudiană și cea introdusă de Jung este metoda de interpretare a viselor. Jung studiază visele din perspectiva procesului de individuație și urmărește integrarea arhetipului centrului etc.

    icon
    Interpretarea viselor în manieră jungiană este un subiect necunoscut la noi. Tehnica jungiană nu a fost ilustrată de studii și materiale publice și aceasta, parțial, datorită dificultăților ei teoretice și tehnice (aplicarea ei implică cunoștințe vaste din domenii ca religia, miturile, etnologia, riturile etc.).
    Pentru prima oară poți studia online metoda jungiană de interpretare a viselor urmînd cursul realizat de AROPA. Pentru mai multe detalii despre curs dă click
    aici.

Psihoterapia jungiană ________
Jung este creatorul unei psihoterapii specifice care urmează pînă la un punct psihanaliza clasică (freudiană), pentru a se dedica apoi procesului amplu de integrare a imaginilor inconștientului (arhetipuri) și de realizare a Totalității (psihice). El scrie în acest sens tratate despre alchimia medievală și lansează concepte noi ca Sine , inconștient colectiv, arhetip, anima și animus etc.
Toate aceste teorii și concepte sînt abordate pe acest site prin articole și referințe (vezi meniul din stînga).

Forum Jung _________
Recent a luat ființă primul și unicul forum online de discuții pe teme jungiene (viața și opera lui Jung) din România. Realizarea este notabilă nu numai pentru unicitatea sa dar, mai ales, pentru faptul că acest forum se dorește și un instrument de lucru pentru cei care practică metodele jungiene de analiză. Înscrierea este gratuită. Pentru detalii dă click aici...

 

Copyright AROPA, 2014. Toate drepturile rezervate.
 

logo aropa