Carl Jung > Procesul de individuație

Ce este procesul de individuație

Nature - sursa pixabay.com

Individuația este procesul psihic prin care cineva devine el însuși, indivizibil, unic, o monadă, în cuvintele lui Jung: persoana care trebuia să fie. Este vorba de realizarea Sinelui.

Jung descoperă acest proces în perioada în care se confrunta cu inconștientul, și în special pe vremea cînd picta primele mandala. Despre aceste momente de incertitudine inițială scrie chiar el în autobiografia sa. Iată cîteva fragmente:

    Mandalele mele erau criptograme referitoare la starea sîngelui care mi se prezenta iar și iar zilnic. Am văzut sinele - adică, ființa mea întreagă.

    Sinele, m-am gîndit eu, este ca și monada care sînt eu, și care este lumea mea. Mandala reprezintă această monadă, și corespunde naturii microcosmice a psihicului.

    ... Următoarea întrebare se impunea în mod repetat: la ce duce acest proces? Unde este scopul său? Din experiența mea, știam deja că nu puteam alege eu un scop care să-mi pară demn de încredere. Mii se demonstrase că trebuie să abandonez ideea unui ego poziționat deasupra. La urma urmelor fusesem oprit atunci cînd încercasem să-l mențin așa„ știentului. A trebuit să mă las dus de curent, fără nicio indicație despre locul unde mă duce. Totuși, cînd am început să desenez mandalele mele, am văzut că totul, întregul drum pe care l-am urmat, toți pașii pe care i-am făcut, duceau către un singur punct - anume, punctul de mijloc. Treptat devenea clar pentru mine că mandala este centrul. Ea este exponentul tuturor drumurilor. Este drumul spre centru, spre individuație.

    De-a lungul acestor ani, între 1918 și 1920, am început să înțeleg că scopul dezvoltării psihice este sinele. Nu este o evoluție liniară; este o circumambulație către sine. (Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books, 1989, p. 196.)

Dar după cum era de așteptat, procesul de individuație nu este un eveniment experimentat numai de Jung. În celebra sa lucrare Psihologie și alchimie, Jung atrage atenția că procesul psihoterapeutic se poate întrerupe atunci cînd simptomul este remis, dar, că, în unele cazuri, poate continua dincolo de terapia propriu-zisă.

Se pare că psihicul tinde spre o țintă situată dincolo de interesele conștiente ale eului, într-o dimensiune despre care eul nu are nicio informație. Este vorba, evident, de realizarea Sinelui, a acelei unicități de care am pomenit deja.

Acest fapt l-a determinat pe Jung să caute elementele specifice procesului de individuație și la alte persoane, pacienți sau apropiați.

Cartea pomenită mai sus ilustrează cu ajutorul interpretării viselor procesul de centrare care conduce la realizarea Sinelui, în cazul unui pacient care nu avea nicio inițiere prealabilă în acest sens.

Mai citește:

-> Treptele procesului de individuație

icon

Resurse:

-> Lucrarea cu cele mai multe informații și mai ales exemple despre procesul de individuație este fără îndoială Psihologie și alchimie (pentru versiunea românească vezi bibliografia Jung).

-> Se pot citi de asemenea, Sincronicitate - Principiul de înlănțuire a-cauzală (versiunea engleză: Synchronicity - An Acauzal Connection Principle) și Viața mea (vezi bibliografia în românește).

-> Procesul de individuație, mai precis cum apare el în vise, este tratat și în cursul nostru Jung și visele. Mai multe detalii aici.

©2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.