Carl Jung > Arhetipuri

Noțiunea de arhetip la Jung

În Dialectica eului și inconștientului Jung descrie procesul de confruntare a eului cu inconștientul sau mai precis cu conținuturile inconștientului*, cu imaginile arhetipale. Dintre acestea el citează cîteva, universale: Umbra, Anima/Animus, Bătrînul înțelept și Personalitatea Mana.

Dar ce este arhetipul? Un dat ereditar care modelează și transformă conștiința individului. Un dat care se definește mai degrabă printr-o tendință decît prin conținuturi specifice, imagini etc. moștenite. O matrice care determină atît conduita omului cît și ideile și conceptele sale pe plan etic, moral, religios, cultural.

Jung vorbește despre arhetipuri (inițial numite "imagini primordiale") ca despre trăsăturile comportamentale înnăscute (patterns of behaviour) ale biologilor. Deci, tendințe înnăscute care modelează conduita umană.

"Noțiunea de arhetip - scrie Jung - derivă din observația repetată adeseori că miturile și poveștile literaturii universale conțin teme bine definite care reapar pretutindeni și întotdeauna. Întîlnim aceleași teme în fanteziile, visele, ideile delirante și iluziile indivizilor care trăiesc în zilele noastre." Aceste imagini tematice sînt reprezentări ale arhetipurilor, au la bază un arhetip. Ele ne impresionează, ne influențează și ne fascinează.

Arhetipurile nu au un conținut determinat "decît din momentul în care devin conștiente, adică alimentate cu materialul experienței conștiente... Arhetipul este vid, el este un element pur formal, nimic altceva decît o posibilitate de preformare, tendință de reprezentare dată a priori".

Arhetipurile corespund instinctelor care, și ele, nu pot fi recunoscute ca atare decît din momentul în care se manifestă în intenție sau act.

În fine, arhetipul este psihoid (parțial psihic) dar poate căpăta și aspecte materiale acționînd deopotrivă pe plan psihic și material.

Citește despre:

Persona - Anima

Animus - Umbra

Sinele - Bătrînul înțelept (în curînd)

icon

Resurse online:

* Cartea citată la începutul articolului este Dialectica eului și inconștientului (traducerea titlului din franceză). Poate fi procurată în limba engleză ca parte din lucrarea Two Essays in Analytical Psychology. Adresa Amazon.com: https://amzn.to/31A1vKo

-> Cursul nostru online - Jung și visele - oferă exemple comentate de vise în care apar arhetipuri. Mai multe informații aici...

©2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.