Carl Jung > Mandala

Jung și Mandala

Mandala este o reprezentare grafică a centrului (Sinele la Jung). Ea poate apărea în vise și viziuni sau poate fi creată spontan ca operă de artă. Ea este prezentă în reprezentările culturale și religioase.

Exemple de mandala există în toate culturile vechi. O găsim în creștinism sub forma frescelor cu imagini animaliere reprezentînd pe apostoli (și zodiacul). Zodiacul astrologic și versiunile lui sînt exemple de mandala. De asemenea, în practicile spirituale indiene sau panindiene găsim exemple fascinante de mandala, cu simboluri ale panteonului local.

mandala
Mandala jungiană, representare grafică a centrului. Click pe imagine pentru o versiune mărită.
În practicile yoga mandala poate fi un suport pentru meditație sau o imagine care trebuie internalizată prin absorbție mentală. Această imagine organizează energiile și forțele interioare ale adeptului și le pune în relație cu eul său.

În general, o mandala este o figură geometrică - pătrat sau cerc, abstractă și statică, sau o imagine vie formată din obiecte și/sau ființe.

În visele noastre mandala indică fenomenul de centrare a psihicului individual în care eul își reconsideră poziția (dominantă) prin asimilarea conținuturilor inconștientului colectiv (simboluri sau imagini arhetipale ). În visele moderne o mandala poate fi un dispozitiv electronic sofisticat - un ceas electronic, de exemplu - o mașinărie circulară. OZN-urile văzute pe cer sînt și ele de cele mai multe ori simboluri de mandala.(1) Alte imagini de mandala pot fi fîntînile circulare, parcurile și aleile lor radiale, piețe pătrate (squaruri), obeliscuri, clădiri în formă circulară sau pătrată, lacuri, fluvii (rețele de apă radiale).

În terapia jungiană, care include eliberarea și tr ăirea imediată a conținuturilor inconștientului colectiv, se folosește adeseori desenul spontan al mandalelor. Există o mulțime de ilustrații care atestă această tehnică practicată de însuși Jung.

Jung despre mandala:

Mandalele mele erau criptograme privitoare la starea sinelui care mi se prezenta mereu alta, zilnic. În ele am văzut sinele - adică, întreaga mea ființă - activînd. Mai precis, la început abia întrezăream semnificația lor; dar mi se păreau în cel mai înalt grad importante și le-am păstrat ca pe niște perle prețioase. Aveam sentimentul clar că ele erau ceva central iar, cu timpul, am căpătat prin ele o concepție vie despre sine. M-am gîndit că sinele este ca o monadă care sînt eu - lumea mea. Mandala reprezintă această monadă, și corespunde naturii microscopice a psihicului. (Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books, 1989, p. 196).

--

Note:
1. Despre OZN-uri ca simboluri ale inconștientului și mandala găsești iformații complete în cartea lui Jung Un mit modern, dedicată în întregime acestor manifestări stranii.

Resurse:
-
Imagini de mandala și la Jung
- O carte excelentă despre filozofia și practica mandalei a fost publicată și în românește: Giuseppe Tucci: Teoria și practica mandalei.
 

^ top

 

©2016, AROPA. Toate drepturile rezervate.