Carl Jung > Mandala

Jung și Mandala

Mandala jungiana
Mandala jungiană - reprezentare grafică a centrului.
(click pe imagine pentru
versiune mărită)
.
Mandala este o reprezentare grafică a centrului (Sinele la Jung). Ea poate apărea în vise și viziuni sau poate fi creată spontan prin desenare. Ea este prezentă în reprezentările culturale și religioase.

Exemple de mandala există în toate culturile vechi. O găsim în creștinism sub forma frescelor cu imagini animaliere reprezentînd pe apostoli (și zodiacul). Zodiacul astrologic și versiunil e lui sînt exemple de mandala. De asemenea, în practicile spirituale indiene sau panindiene găsim e xemple fascinante de mandala, cu simboluri ale panteonului local.

În practicile yoga mandala poate fi un suport pentru meditație sau o imagine care trebuie internalizată prin absor bție mentală. Această imagine organizează energiile și forțele interioare ale adeptului și le pune în relație cu eul său.

În general, o mandala este o figură geometrică - pătrat sau cerc, abstractă și statică, sau o imagine vie formată din obiecte și/sau ființe.

În visele noastre mandala indică fenomenul de centrare a eului individual în raport cu totalitatea psihică. În visele moderne o mandala poate fi un dispozitiv electronic sofisticat - un ceas electronic, de exemplu - o mașinărie circulară. OZN-urile văzute pe cer sau în vise sînt și ele adeseori mandala.

Mandala crestina
Mandala creștină cuaternară
(click pe imagine pentru versiunea mărită)
Alte imagini de mandala pot fi fîntînile circulare, parcurile și aleile lor radiale, piețe pătrate (squaruri), obeliscuri, clădiri în formă circulară sau pătrată, lacuri, fluvii (rețele de apă radiale).

În terapia jungiană, care include recunoașterea și integrarea conștientă a conținuturilor inconștientului colectiv, se folosește adeseori desenul spontan al mandalei. Există o mulțime de ilustrații care atestă această tehnică practicată de însuși Jung.

Jung despre mandala

Mandalele mele erau criptograme privitoare la starea sinelui care mi se prezenta mereu alta, zilnic. În ele am văzut sinele - adică, întreaga mea ființă - activînd. Mai precis, la încep ut abia întrezăream semnificația lor; dar mi se păreau în cel mai înalt grad importante și le-am păstrat ca pe niște perle prețioase. Aveam sentimentul clar că ele erau ceva central iar, cu timpul, am căpătat prin ele o concepție vie despre sine. M-am gîndit că sinele este ca o monadă care sînt eu - lumea mea. Mandala reprezintă această monadă, și corespunde naturii microscopice a psihicului. ( Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books, 1989, p. 196).

icon 

Resurse:

  • Un articol despre mandala în vise și semnificația ei găsești în cursul nostru Jung și visele - detalii aici .
     
  • Mai multe detalii despre mandala găsești în capitolul 3 - Simbolistica mandalei - din lucrarea lui Jung Psihologie și alchimie (vezi secțiunea bibliografie).
     
  • Lucrarea dedicată fenomenului OZN - Flying Saucers : A Modern Myth of Things Seen in the Skies - include un capitol despre OZN-uri văzute în vise și semnificația lor psihologică. Cartea nu a fost publicată în românește. Poate fi procurată în engleză de la Amazon.com: https://amzn.to/2WDGnis.

©2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.