Carl Jung > Dicționar

Dicționar de termeni jungieni

Amplificare. Metodă de asociere în munca de interpretare a viselor bazată pe elemente extrase din surse diverse ca: mitologie, religie, folclor, simbolism etc.

Anima. Arhetipul feminității la bărbat. Vezi și articolul despre anima.

Animus. Arhetipul masculinității la femeie.

Anthropos. Omul primordial, imagine arhetipală a totalității în alchimie, religie și filozofia gnostică.

Arhetip. Elemente structurale primordiale ale psihicului uman. Arhetipul este pentru psihic ceea ce este paternul comportamental pentru biolog.

Asimilare. Procesul de integrare conștientă a conținuturilor inconștientului individual și colectiv. Asimilarea se face în urma elaborării conștiente în procesul terapeutic.

Asociații (metoda) / Testul asociațiilor 1. Metoda asociațiilor libere este o tehnică descoperită de Sigmund Freud constînt în vorbirea liberă fără nicio intervenție intenționată rațională. Metoda este folosită și la interpretarea viselor atunci cînd i se cere visătorului să spună ce îi sugerează fiecare fragment de vis. 2. Jung folosește o altă metodă a asociațiilor, în psihoterapie, constînd într-o listă de cuvinte inductoare la care pacientul este rugat să răspundă spontan cu orice îi vine în minte. Măsurînd timpul de reacție se poate determina complexul constelat.

Bătrînul înțelept. Imagine arhetipală personificînd înțelepciunea. În procesul de individuație, Bătrînul înțelept personifică Sinele (vezi și Sine).

Compensație. Proces natural de restabilire a unui anumit echilibru bazal în psihic.

Complex. Un grup de idei și reprezentări inconștiente investite emoțional.

Coniunctio. Sau "conjuncție", termen folosit în alchimie pentru a desemna unirea opușilor. Psihologic, el desemnează unirea conștientului și inconștientului, proces care se mai numește și individuație.

Constelare. Activare a unui complex psihic, personal sau a unui conținut arhetipal.

Imagine arhetipală. Forma sau reprezentarea pe care o capătă arhetipul în viața onirică sau în produsele culturale, reprezentările mitice și religioase etc.

Fenomenul funcțional. Proces de reprezentare simbolică a activității mentale în vise. Conceptul a fost forjat de H. Silberer.

Funcția transcendentă. Func ția transcendentă se referă la procesul unirii conștiinței cu inconștientul. Propriu-zis este tranziția de la o situație de blocaj către o alta care decurge din analiza constructivă a conținuturilor inconștientului manifestate în vise. Psihoterapeutul mediază acest proces.

Imaginație activă. Metodă de asimilare a conținuturilor inconștiente prin experimentarea lor ca fantezii în stare de veghe.

Inconștient colectiv. Distinct de inconștientul personal, conține arhetipuri sau reprezentări colective.

Inconștient personal. Numele sub care este cunoscut inconștientul psihic în sens freudian, identificat cu pulsiunile sexuale și agresive refulate.

Inflație. Proces psihologic de identificare a eului cu un arhetip. Rezultatul este o supradimensionare excesivă a eului care își atribuie conținuturi care aparțin psihicului colectiv.

Inconștient personal. Inconștientul în sens freudian, distinct de cel colectiv (arhetipal), compus în principal din refulări.

Individuație. Proces complex de sinteză a Sinelui care constă în speță în unificarea inconștientului și conștiinței (vezi și proces de individuație).

Inflație. În urma identificării cu o imagine arhetipală, efectul acestei identificări care constă în exagerarea proporțiilor eului personal.

Libido. Tendință spre, apetit, energie psihică ce se poate transmite instinctelor. La Jung libidoul nu este numai sexual, ca la Freud.

Numinos. Desemnează calitatea imaginilor arhetipale de a inspira sentimente puternice de panică, devoțiune etc.

Participare mistică. Termen preluat din antropologie - desemnează procesul de identificare a subiectului uman cu fenomene, obiecte, ființe exterioare în scopul preluării eficacității lor sau determinării unor efecte specifice în lumea exterioară.

Persona. Masca eului, expresia sa socială, modul cum ne percep alții.

Piatra filozofală. Termen alchimic identificat de Jung cu Sinele (vezi proces de individuație și sine).

Proces de individuație. În viziunea lui Jung, scopul unei psihoterapii depășește adeseori tratamentul prorpiu-zis al nevrozei. Anumite fantasme și vise cu conținut arhetipal deschid la unii pacienți calea unei evoluții mai departe spre realizarea totalității psihice sau a Sinelui (vezi și individuație, totalitate psihică și sine).

Proiecție. Proces psihic autonom prin care se atribuie altora (obiectelor exterioare) însușiri ale eului individului (de obicei refulate).

Quaternitate. Reprezentare a totalității psihice prin imagini pătrate sau pătrate înscrise în cerc.

Refulare. Proces psihic autonom care constă în respingerea și împiedicarea traducerii în act a unor tendințe psihice cu caracter imoral. Refularea este inversul reprimării, care este aplicată conștient. Conceptul a fost creat de Sigmund Freud.

Refulat. Produsul refulării: reprezentare asociată pulsiunii refulate.

Sine. Totalitate psihică, complexă, alcătuită dintr-o conjuncție de contrarii conștient-inconștient. Realizarea sinelui este scopul procesului de individuație.

Simbol. Spre deosebire de definiția freudiană în care un simbol este o comparație în care termenul comparat dispare, la Jung simbolul este reprezentarea a ceva necunoscut în psihic. De obicei o ipostază a Sinelui (sau arhetipului centrului).

Syzygia. Pereche de contrarii ca, de pildă, animus-anima.

Sincronicitate. Înlănțuire a-cauzală a două sau mai multe fenomene diverse (psihice și sau fizice).

Supraeu. La Freud, instanță a personalității psihice (în a adoua topică) care se constituie prin identificare și operează pe planul refulării ca conștiință morală și observator/critic al eului.

Teleologie. La Jung, desemnează procesele psihice care conduc către un scop care nu este determinat de cauze exterioare.

Totalitate psihică. Stadiu psihic în care s-a realizat unirea inconștientului și a conștiinței (vezi și Sinele).

Umbra Aspectele negative (întunecoase) ale personalității individului - poate fi echivalată cu inconștientul freudian (vezi inconștientul personal). Vezi și articolul despre umbră.

Vis. La Jung, manifestare spontană și naturală a psihicului total.

--
Dicționrul nu este complet. Vor urma și alți termeni. Dacă dorești să fii la curent cu noutățile, înregistrează-te pe lista noastra newsletter (vezi bara de meniu din stînga).

©2016, AROPA. Toate drepturile rezervate.